Regulament al concursului online “Gata de #Sesiune – GIVEAWAY”

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL 

ORGANIZATOR: VIAȚĂ DE STUDENT S.R.L cu sediul: sat Odoreu, comuna Odoreu, str. Teilor, nr. 21, județ Satu Mare, înregistrată la ORC cu J30/793/2020, cod unic de inregistrare 43082632. Organizatorul nu este în niciun fel afiliat cu Instagram. 

Regulamentul este public online (pe site-ul www.viatadestudent.ro), conform regulamentului impus de Instagram și legislației în vigoare și este valabil gratuit oricui. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament.

2. CONDIȚII ȘI MECANISME DE PARTICIPARE

Campania se adresează doar celor ce îndeplinesc condițile următoare:

Se acceptă un număr nelimitat de comentarii pentru fiecare participant. Mai multe comentarii aduc șanse mai mari de câștig. VIAȚĂ DE STUDENT își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care nu respectă prezentul regulament.

3. DURATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se desfășoară de pe 15.01.2022, din momentul postării lui pe profilul de Instagram @viatadestudent.ro, până pe 20.01.2022 ora 23:59. Orice participare peste acest termen nu se ia în considerare.

Singurul spatiu online în care se desfășoară concursul este pe Instagram, pe profilul @viatadestudent.ro (https://instagram.com/viatadestudent.ro). Pot participa la concurs orice student care se află pe teritoriul României

4. ACCEPTAREA REGULILOR

Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de VIAȚĂ DE STUDENT.

5. PREMIUL

CINCI câștigători vor fi premiați cu câte o cutie de suplimente de memorie TRAIN-YOUR-BRAIN® de la Good Routine® by Secom® astfel:

Premiul va fi livrat către câștigător de catre Good Routine® by Secom®, iar premierea se face în baza participării persoanei fizice și în baza profilului de Instagram.

Câștigătorul va fi anunțat pe data de 21.01.2022 ca si comentariu la postarea concursului si ca Instastory pe profilul oficial al organizatorului.

6. ȘANSA DE CÂȘTIG

Șansa de câștig depinde de numărul participanților și de respectarea prezentului regulament.

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participare, accepți că VIAȚĂ DE STUDENT si Good Routine pot prelucra datele tale personale (imagini; nume etc.) și pot fi folosite în scopul publicității și pentru anunțarea câștigului, fără a mai fi necesară o altă formă de confirmare a acordului privind aceste date. 

Organizatorul va respecta dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).

8. TERMENI ȘI CONDIȚII 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula campania/concursul, dacă se cunosc date despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și securitatea și corectitudinea acestuia. În acest caz, se va alege câștigătorul dintre participanții validați anterior acestei cauze (sau după, atunci când este posibil). 

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care încearcă să fraudeze sau fraudează concursul. 

9. DISPUTE

Acest concurs se află sub regulile stricte Instagram, cât și sub legislația în vigoare din România.

Ca o condiție de participare, participantul este de acord ca orice litigiu ce nu poate fi soluționat între părți și orice cauză ce nu poate fi soluționată și decurge din acest concurs, să fie soluționate individual, exclusiv în fața unei instanțe compentete situată în România, Cluj. În plus, în orice astfel de dispută, participantul își pierde dreptul de a mai fi premiat și renunță implicit la drepturile sale asupra daunelor survenite.

10.  ÎNCETAREA CONCURSULUI

Concursul va inceta la termen, la data și ora menționată mai sus, sau va înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, independent de voința organizatorului. 

*Prin participare la concurs, participanții acceptă și respectă prezentul regulament.