Pentru a utiliza acest site, e nevoie să citești și să fii de acord cu

termenii și condițiile

Cuprins


    I  Termeni și definiții

  •    II  Acces
  •   III  Disponibilitatea site-ului
  •  IV   Drepturi de autor și proprietate 
  •         intelectuallă
  •    V  Informații personale
  •   VI  Legea aplicabilă

I TERMENI ȘI DEFINIȚII


ViațaDeStudent.ro – este denumirea comercială a VIATA DE STUDENT S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Com. Odoreu, Str. Teilor, Nr.21, Odoreu, Jud. Satu Mare, Nr. de ordine în registrul comerţului J30/793/2020.


Document – prezentele pagini web ce poartă titlul de “Politică de confidențialitate”, “Termeni și Condiții” și alte titluri destinate să stabilească condițiile utilizării Site-ului.


Utilizarea site-ului presupune acceptarea implicită a acestor documente cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.


Site – platformă online disponibilă la adresa web www.viatadestudent.ro și subdomeniile acestuia.

Vânzător – orice partener afiliat prezentat pe Site-ul ViațaDeStudent.ro.

Cumpărător / Potențial client – orice persoană juridică sau fizică care are vârsta peste 16 ani și care accesează conținut, prin orice dispozitiv, la paginile/ secțiunile destinate vânzărilor.

Vizitator – orice persoană care accesează Site-ul și care, prin simpla sa navigare pe paginile web ale acestuia este de acord cu Termenii și Condițiile acestui Site.

Utilizator – persoană juridică sau fizică care are vârsta de peste 16 ani și este înregistrată pe ViațaDeStudent.ro care, prin înregistrare și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice prezente în paginile site-ului.

Nickname / Nume Utilizator – pseudonim prin care un anumit Utilizator poate adăuga Conținut pe Site.

Cont / Contul meu – secțiuni din Site care permit accesul prin intermediul unei adrese de e-mail și o parolă. Contul permite Utilizatorului accesarea unor secțiuni din Site prin intermediul cărora acesta poate publica Conținut. Utilizatorul este responsabil de veridicitatea tuturor informațiilor pe care acesta le furnizează site-ului.

Afiliere / Comandă – un link (legătură web) ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Site-ului și Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa produse sau servicii de pe Site sau de la Vânzător. Vânzătorul, produsele, serviciile, reclama sunt marcate corespunzător în fiecare pagină/ secțiune.

Link-ul afiliat – legătură web care face trimiterea vizitatorului de pe Site spre un alt Site cu scopul de a promova produsele sau serviciile vânzătorilor parteneri. Comanda și vânzarea se face prin intermediul site-ului partenerilor și ViațaDeStudent.ro nu intervine în acest proces. Viata de student S.R.L. poate obține comision de la partener pentru vânzările generate în urma promovării, fără a-l afecta pe vizitator în vreun fel.

Produse și Servicii – bun sau prestare de serviciu listate pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi prezentate în vederea vânzării de către partenerii vânzători.

Campanie – acțiunea de a prezenta în scop comercial produse și/sau servicii pentru o perioadă limitată de timp stabilită.

Comunicări Comerciale – mesaje trimise prin orice mijloc de comunicare conținând informații generale și / sau tematice, informații cu privire la produse sau servicii, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Conținut – face referire la toate informațiile de pe Site care pot fi vizualizate și accesate prin utilizarea echipamentului electronic necesar. De asemenea, conținutul oricărui e-mail primit / trimis pe adresele de e-mail ale domeniului www.viatadestudent.ro și toate informațiile transmise, completate și / sau publicate prin intermediul formularelor destinate în acest sens sunt considerate Conținut.

Like / Share / Comment – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator / Vizitator față de un Conținut. Aprecierea se exprimă sub formă de butoane, fiecare buton aparținând unei rețele sociale sau sub scrierea și postarea unui comentariu în secțiunea dedicată.

Pamflet – Site-ul conține o rubrică destinată speciei literare cu caracter satiric care poate conține limbaj violent sau agresiv. Această rubrică este marcată corespunzător și este recomandat să tratați mesajele transmise ca atare.


II ACCES

 

Accesul la Site prin vizitarea acestuia sau prin înregistrarea pe Site este permisă în scopul de obținere a informațiilor / Conținutului prezent pe site, dar și în scopul de a afla mai multe detalii despre produsele sau serviciile prezentate pe site.
Prin înregistrarea unui Cont pe site din partea Utilizatorului, acesta primește accesul de a Publica, a face public, Conținut propriu.
Orice utilizare a Site-ului în alte scopuri decât cele prezentate nu sunt permise.


III DISPONIBILITATEA SITE-ULUI

 

ViațaDeStudent își rezervă dreptul de a modifica, sista, întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate accesul la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă a vizitatorului.
De asemenea, își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul, politicile și condițiile de utilizare a Site-ului.
ViataDeStudent nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică sau juridică pentru indisponibilizarea accesului la site, iar utilizarea acestuia se face pe propria răspundere.


IV DREPTURI DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 

ViataDeStudent autorizează vizitatorii să vizualizeze, să imprime și să transmită informații existente pe site doar în scopuri personale și noncomerciale.
Toate informațiile prezente pe site sunt protejate de dreptul de copyright și aparțin ViataDeStudent sau partenerilor săi.
Este interzisă reproducerea parțială sau integrală a Conținutului fără permisiunea anterioară explicită prin acord scris.
Este interzisă crearea de legături cu acest site spre ale altor site-uri fără un acord prealabil în scris. În situația în care acest lucru se întâmplă fără acordul ViataDeStudent, compania nu este răspunzătoare pentru conținutul prezent pe alte site-uri. ViataDeStudent își rezervă dreptul de a elimina orice link considerat dăunător imaginii companiei. 


Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau a tuturor informațiilor puse la dispoziție de ViataDeStudent prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.
ViataDeStudent își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita ViataDeStudent sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora.
Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenta instanțelor de drept comun din România.


Conținutul Utilizatorului:
Veridicitatea informațiilor prezentate de către Utilizatori nu este garantată de către companie.
Vizitatorul își exprimă acordul și responsabilitatea pentru Conținutul (texte, opinii, imagini sau alte lucrări artistice) realizat și publicat de către Utilizator prin simpla completare a formularelor necesare înregistrării a Contului, respectiv a Publicării Conținutului în vederea găzduirii pe Site și a facilitării accesului la Conținut al altor vizitatori.


Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe Site, postat de Utilizator, violează drepturile de autor sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații prin intermediul paginii de contact în vederea eliminării conținutului considerat prejudicios.
Secțiunile site-ului care pot facilita publicarea opiniilor vizitatorilor pot fi indisponibilizate pentru persoanele a căror opinii/ comentarii / lucrări sau alt Conținut pot aduce prejudicii de imagine sau de orice natură asupra companiei, asupra altor Utilizatori și/sau asupra terților/ partenerilor.
Utilizatorul care publică orice formă de Conținut are dreptul de a-l modifica / șterge prin intermediul Contului în baza căruia își administrează toate datele, informațiile și Conținutul.


V INFORMAȚII PERSONALE

 

Prin simpla accesare și navigare pe site, vizitatorul este de acord să furnizeze informații ce pot fi considerate personale.
Informațiile personale sunt culese și protejate în baza Legii 677/2001 și sunt destinate în scopul funcționării site-ului pus la dispoziție pentru vizitator.
De asemenea pentru facilitarea accesului la anumite funcții ale site-ului, respectiv în scopul notificărilor privind administrarea Contului, ori a furnizării informațiilor privind oferte sau prezentarea unor servicii / produse Vizitatorul/ Utilizatorul este de acord să-i fie folosite datele prin completarea formularelor prezente pe site. 


Informații precum IP, adresă de email, nume, parolă sau preferințe de administrare a contului sunt păstrate confidențial, iar orice divulgare publică a acestor informații din partea Utilizatorilor îl face responsabil de datele sale.


Utilizatorul are dreptul, prin solicitare explicită, să actualizeze, să blocheze sau să elimine datele cu caracter personal, să le transforme în anonimat parțial sau integral prin administrarea contului sau prin solicitare scrisă către operatorii ViataDeStudent.
ViataDeStudent se obligă să păstreze numele, adresa de e-mail, IP și orice informații cu caracter personal și /s au pentru care Utilizatorul își declară dreptul la anonimat în mod sigur și confidențial, fără a fi dezvăluite unor terțe părți, în afara cazului în care acest lucru e necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare.


ViataDeStudent nu este responsabilă de atacuri ce au scopul furtului de informații sau vandalism care pot avea loc și nu pot fi prevenite dezvăluiri sau compromiteri a datelor.


Publicarea datelor cu caracter personal, din inițiativă proprie a Utilizatorului, pe Site sau dezvăluirea acestora unor alte persoane, îl obligă la asumarea responsabilităților față de aceste date.


Pentru detalii suplimentare accesați pagina Politică de confidențialitate și Cookies.


VI LEGEA APLICABILĂ


Prin prezentul document se urmărește soluționarea oricăror litigii apărute între Utilizatori / Parteneri / Terțe părți implicate / ViataDeStudent, conform legii române în vigoare, pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române.